Fastighetsvärdering Online

Köpeskillingen på fastigheter skiljer sig ordentligt beroende på läge i staden. Vilket gör att en fastighetsvärdering är viktigt för speciellt banken då priser varierar rejält. Speciellt vid en finansiering kommer banken att kräva det och en köpare ofta vara intresserad av det. Värderingar är vanliga då man köper och säljer fastigheter.
Det är väldigt viktigt med orten, och fastighetens läge. Men av största betydelse är självklart hyresintäkterna. Vi hoppas detta gav er lite mer kött på benen. Är ni i behov av en ordentlig och riktig fastighetsvärdering, är ni välkomna att höra av er.

Fastighetsvärdering Stockholm

Värdera fastighet i Stockholm. Så ni är på gång med att värdera ett par fastigheter? Då ska ni anlita några som vet vad de håller på med. Ska ni belåna fastigheten eller sälja den. Så bör ni göra en fastighetsvärdering. Då tar man hänsyn til den lokala marknaden sedan räknar man på marknadsvärdet, vad har andra fastigheter i området sålts för och vad är betalningsviljan i er stad och kommun. Sedan jobbar man med att kolla hur hyresnivåerna ligger jämfört med andra städer.
Detta ger ett marknadsvärde för fastigheten. Här används värdebegrepp och marknadsvärde är det pris som det förmodligen kommer säljas för på marknaden. Vanligt är att man räknar på fastighetens kassaflöde och framtida intäkter.

RSS 2.0